Vad gör man om man köpt ett hus som måste saneras?

Vad gör man om man köpt ett hus som måste saneras?

Radon är ett grundämne (förkortning Rn) som förekommer naturligt i berg och mark nästan överallt. Ämnet bildas som en sönderfallsprodukt av ett annat grundämne, uran. Både uran och radon är radioaktiva ämnen, d.v.s. de utsöndrar strålning. Strålningen mäts i en enhet som kallas Beqcuerel och möts per kubikmeter luft. Denna strålning är hälsoskadlig och kanLäs mer omVad gör man om man köpt ett hus som måste saneras?[…]