Vad gör man om man köpt ett hus som måste saneras?

Radon är ett grundämne (förkortning Rn) som förekommer naturligt i berg och mark nästan överallt. Ämnet bildas som en sönderfallsprodukt av ett annat grundämne, uran. Både uran och radon är radioaktiva ämnen, d.v.s. de utsöndrar strålning. Strålningen mäts i en enhet som kallas Beqcuerel och möts per kubikmeter luft. Denna strålning är hälsoskadlig och kan bland annat orsaka cancer. Särskilt lungcancer kan uppstå som följd av radioaktiv strålning från radon, För att förhindra hälsoskador på grund av radon finns en gräns för strålningsvärdet i bostäder i Sverige som är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Är radonhalten, eller strålningsvärdet, högre än så behöver huset saneras. Hur sanerar man då ett radonhus?

 

Olika typer av radon

Som nämnts ovan är radon ett grundämne och därför egentligen bara ett enda ämne, men man brukar ändå tala om olika typer av radon beroende på varför radon finns i ett hus. Dessa typer är markradon och radon från byggnadsmaterial samt radon i vatten. Vilken typ av radon det är i huset är viktig för vilken saneringsåtgärd man ska vidta.

 

Markradon finns ofta i källare eller souterränghus och läcker in i huset från den omgivande jorden eller berget där radon förekommer. I byggnadsmaterial förekommer radon oftast i s.k. blåbetong, eller blå lättbetong, som var ett vanligt byggnadsmaterial från 1920-talet fram till in på 1980-talet, innan man förstod att materialet gav ifrån sig radon och därför inte var så lämpligt. Radon i vatten kommer från omgivande mark.

 

Nedan beskrivs några olika sätt att sanera bort radon i en bostad.

 

Tätning

För att få bort markradon kan det ibland räcka med att täta där radonet läcker in. T.ex. kan det vara otätt kring rörgenomföringar för inkommande vatten i äldre hus. Om detta rör går i marken och därefter in genom en källarvägg kan radon från marken komma in på sidan av röret. Väggar eller golv i källare eller souterrängvåning kan också ha sprickor där radon kan sippra in.

 

Även radon i byggnadsmaterial kan tätas bort med hjälp av en särskild radontapet eller i vissa fall bara genom att väggen förses med puts.

 

Radonsug

Om det inte räcker med att täta bort radonet kan man med hjälp av en s.k. radonsug skapa ett undertryck under huset så att radonet inte kommer in.

 

Avlägsna blå lättbetong

Om det finns blå lättbetong i väggar eller tak, vilket en radonsaneringsfirma kan hjälpa till att utreda, kan man eventuellt avlägsna betongen och ersätta med annat byggmaterial. Detta kan vara praktiskt om blåbetongen endast finns i en avgränsad del av huset som inte är en bärande vägg.

 

Ventilation

En annan effektiv metod att minska radonhalten, som ju mäts per kubikmeter luft, är att skapa flera kubikmeter luft i nämnaren, d.v.s. öka mängden luft som omsätts med hjälp av ventilation.

 

Ventilationen kan antingen vara självdrag eller en mekanisk ventilation.

 

Radonavskiljare för vatten

Eftersom radon är en gas kan man avskilja denna från vatten genom att sänka det omgivande trycket så att radongasen kan komma bort från vattenmolekylerna.

 

Tänk på helheten

När man väljer radonsaneringslösning är det viktigt att tänka på hela husets hälsa. Så fort man ändrar på ventilation eller tätar kan det få effekter på luftflöden i det övriga huset. Detta kan ge upphov till att fukt ansamlas eller att det blir för kallt eller varmt på något ställe. Är ventilationen felkonstruerad kan man dessutom råka dra in mer radon än man hade från början.

 

Mekanisk ventilation samt radonsugar kräver energiförsörjning för driften, vilket också bör tas med i funderingarna kring sanering av radon.

 

Kontakta Pernilla

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *